FUNDACJA „WZROK UBOGIM”

Widzenie nie jest luksusem, widzenie jest koniecznością

 

 

Główna

Cel Fundacji

O Fundacji

Geneza

Statut

Aktualności

Nasze przedsięwzięcia

Materiały

Św. Łucja

 

 

Pomagają nam:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpracujemy z:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bliscy nam są:

 

 

 

 

 

 

 

CEL FUNDACJI

 

1.      Celem działania Fundacji jest organizowanie podstawowego badania stanu wzroku oraz zapewnieniu korekcji wad wzroku bądź leczenia chorób układu wzrokowego u osób ubogich i wykluczonych społecznie, a w szczególności:

a.      badanie optometryczne, zakończone doborem korekcji okularowej oraz nieodpłatnym lub tylko częściowo odpłatnym zaopatrzeniem przebadanych osób w potrzebne pomoce wzrokowe (okulary);

b.      badanie okulistyczne polegające na wykryciu i zdiagnozowaniu chorób układu wzrokowego, nieodpłatnym lub tylko częściowo odpłatnym zaopatrzeniu w potrzebne pomoce i leki, skierowaniu na dalsze badania specjalistyczne lub konieczne zabiegi.

2.      Fundacja działa na rzecz osób, które same nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniej opieki optyczno-okulistycznej z powodu ubóstwa, niezaradności życiowej lub braku takich możliwości (np. ze względu na niedostępność odpowiednich usług optycznych, okulistycznych czy optometrycznych)

3.      Fundacja działa w pierwszym rzędzie we Wrocławiu, następnie na Dolnym Śląsku i województwach przyległych, w miarę swego rozwoju w całej Polsce (bezpośrednio) lub za granicą za pośrednictwem osób, instytucji lub organizacji prowadzących misje zagraniczne o rozmaitym charakterze sama nie organizując wyjazdów zagranicznych.

4.      W swojej działalności Fundacja dba o to, by nie naruszyć interesów osób, instytucji i organizacji (w tym podmiotów gospodarczych) działających w branży optycznej, okulistycznej czy medycznej, w szczególności by nie proponować swych usług osobom, które stać na samodzielne pokrycie kosztów badania optometrycznego czy okulistycznego i zakupu okularów lub leków.

Powrót do góry

 

O FUNDACJI

 

Nazwa Fundacji: „Wzrok Ubogim”

KRS: 0000500298

REGON: 022368065

NIP: 8943052285

Rachunek bankowy: BGŻ S.A. nr 20 2030 0045 1110 0000 0363 3850

Siedziba: ul. Legnicka 65, Wrocław

e-mail: wzrok.ubogim@gmail.com

 

Zarząd Fundacji:

·        Marek Zając – Prezes

·        Henryk Kasprzak – Wiceprezes

·        Monika Borwińska – Członek Zarządu

·        Dariusz Karp – Członek Zarządu

·        Marzena Żółtaniecka – Członek Zarządu

 

Honorowa Rada Fundacji

·        p. Mirosław Nowak - Prezes Zarządu JZO sp. z o. o. ; Essilor Polonia Sp. z o. o.

·        prof. dr hab. med. Edward Wylęgała – Ordynator Oddziału Okulistycznego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

·        p. Józef Wróblewski – Starszy Dolnośląskiego Cechu Optyków

Powrót do góry

 

GENEZA FUNDACJI

Pomysł powołania Fundacji, której celem byłoby badanie wzroku i zaopatrywanie w okulary osób potrzebujących korekcji wad refrakcji a nie mogących sobie pozwolić na okulary powstał przed kilku laty. Był on naturalną konsekwencją aktywności studentów optyki na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. W ramach zajęć laboratoryjnych, prac dyplomowych, praktyk studenckich oraz działalności Koła Naukowego brali oni udział w takich przedsięwzięciach jak przesiewowe badanie wzroku pierwszoklasistów ze szkół powiatu strzelińskiego, badanie wzroku wrocławian w ramach akcji "Czas na wzrok 40+", badanie wzroku i wykonywanie okularów dla pensjonariuszy prowadzonych przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta schronisk dla Bogedaina 2011 oraz dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi.

Wszystkie te działania pokazały nam z jednej strony ogromne potrzeby w zakresie ochrony wzroku, jakie istnieją w naszym najbliższym otoczeniu, szczególnie w środowisku ludzi wykluczonych społecznie. Z drugiej strony wskazały na możliwości, jakie mają studenci i absolwenci studiów optyczno-optometrycznych prowadzonych na Politechnice Wrocławskiej.

Jesteśmy ponadto przekonani, że optyka okularowa i optometria to specyficzne zawody, związane blisko ze służbą zdrowia. Rozumiemy pracę w tych zawodach jako służbę ludziom. Chcemy wykorzystać naszą wiedzę i umiejętności, by służyć osobom potrzebującym, pomagając im na miarę naszych możliwości.

Powyższe potrzeby i potencjalne możliwości skłoniły nas do powołania Fundacji, której celem jest nieodpłatne badanie wzroku i zaopatrywanie w okulary osób z grup wykluczonych społecznie: ubogich, bezdomnych, pensjonariuszy domów pomocy społecznej czy osadzonych w zakładach karnych. Nie chodzi tutaj o jakąkolwiek ingerencję w oficjalną, społeczną czy komercyjną służbę zdrowia. Będziemy pilnie dbać o to, by nie naruszyć w niczym słusznych interesów tych, którzy pracują w branży optyczno-optometrycznej traktując swoją pracę jako źródło utrzymania. Fundacja ma charakter czysto charytatywny, nie ma żadnego powiązania komercyjnego, a motywem jej działalności jest jedynie chęć pomocy inspirowana duchem chrześcijańskiego miłosierdzia.

Nasze dotychczasowe przedsięwzięcia były możliwe dzięki bezinteresownej pomocy ze strony zaprzyjaźnionych z nami Firm. Jesteśmy przekonani, że tak też będzie w przyszłości.

Powrót do góry

 

 

STATUT FUNDACJI

Statut Fundacji (PDF)

Powrót do góry

 

AKTUALNOŚCI

 

©       czerwiec 2016 – rozpoczęcie większego przedsięwzięcia: Badanie wzroku i dobór okularów dla mieszkańców wrocławskiej dzielnicy Nadodrze. Wspólnie z Fundacją „Miser Art”. Badania prowadzą studentki WPPT, Wspierają nas w tym firmy Binokl, Jai Kudo oraz optycy: Diuk optyk, Salon Cis, p. W. Wojtkowiak.

©       Czerwiec 2016. Z inicjatywy p. Szajny (i Jego wsparciu logistycznym i materialnym) dwie studentki WPPT (z Koła Naukowego Visus) dobierały okulary w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni.

©       Po raz drugi byliśmy z pomiarem refrakcji i doborem okularów w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet TPBA przy ulicy Strzegomskiej we Wrocławiu.

©       2015 - Wspieraliśmy Olę – wolontariuszkę Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego – która przez pół roku przebywała w Etiopii (Fulassa). Badała tam refrakcję a na podstawie jej zleceń wykonaliśmy kilkadziesiąt par okularów. Przesłaliśmy Jej także okulary przeciwsłoneczne zebrane przez SWM i Koło Naukowe Visus. Można by zrobic więcej, ale pojawiły się trudności w dostarczaniu przesyłek do Etiopii.

©       maj 2015 – badanie wzroku, dobór korekcji i wykonywanie okularów dla pensjonariuszy Domu pomocy Społecznej w Bolesławcu. Przebadano około 25 osób, okulary w trakcie wykonywania.

©       styczeń – kwiecień 2015 – badanie wzroku, dobór korekcji i wykonywanie okularów dla pensjonariuszy Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn TPBA. Przebadano około 65 osób, wykonano około 90 par okularów.

©       listopad 2014 – początek akcji zbierania starych okularów, które po wyselekcjonowaniu i naprawie trafią do miejsc w których działa Salezjański Wolontariat Misyjny. Współpraca: Salezjański Wolontariat Misyjny, Koło Naukowe Optyki Widzenia VISUS.

©       6 września 2014 - podpisanie umowy z JZO Sp z o. o.

©       sierpień 2014 – badamy wzrok i wykonujemy okulary dla osadzonych w Areszcie Śledczym we Wrocławiu: pomiary: studenci PWr, oprawki: Kamex, soczewki Szajna, montaż: Salon Optyczny CIS

©       11-07-2014 - wysłana paczka z okularami do Wau [Sudan Południowy]

©       19-05-2014 - wysłana paczka z okularami do Tupizy (Bolivia)

©       8 maja 2014 - podpisanie umowy o współpracy z Politechniką Wrocławską

©       maj 2014 - wykonywanie okularów do Tupizy (Bolivia)

Powrót do góry

 

MATERIAŁY

 

©       „Refractive Error, Vision Quality and Visual Needs of the Homeless in the City of Wroclaw (Poland)” - M. Zając, M. Borwińska, K. Błażejewska, N. Duda, D. Kapela, A. Leśniewska. European Academy of Optometry and Optics, Warsaw, 16-19 May, 2014 Poster EAOO 2014

©       „Potrzeby wzrokowe i jakość widzenia u osób bezdomnych we Wrocławiu”, Natalia Grześkowiak, Klaudia Błażejewska, Optyka 4(17)2012

Powrót do góry

 

DOTYCHCZASOWE I AKTUALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

©       Badanie wzroku i dobór okularów u mieszkańców wroclawskiej dzielnicy Nadodrze – wraz z Fundacją Miser-Art

©       Badanie wzroku i dobór okularów w DPS w Gdyni (zakończone)

©       Badanie wzroku i wykonywanie okularów dla mieszkanek Schroniska dla Bezdomnych Kobiet we Wrocławiu (zakończone)

©       Pomoc wolontariuszce SWM w Etiopii (zakończone)

©       Badanie wzroku i wykonywanie okularów dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu (zakończone)

©       Badanie wzroku i wykonywanie okularów dla mieszkańców Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn we Wrocławiu (zakończone)

©       Zbiórka używanych okularów korekcyjnych i przeciwsłonecznych z przeznaczeniem do krajów III świata (po selekcji i wyremontowaniu)

©       Badanie wzroku i wykonywanie okularów dla Osadzonych w Areszcie Śledczym we Wrocławiu (zakończone)

©       Pomoc wolontariuszce SWM w Boliwii (zakończone)

©       Pomoc wolontariuszce SWM w Sudanie Południowym (zakończone)

©       Badanie wzroku i wykonywanie okularów dla mieszkańców Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Szczodrem (zakończone)

Powrót do góry

 

ŚWIĘTA ŁUCJA

Za patronkę przyjęliśmy Św. Łucję z Syrakuz, patronkę osób ociemniałych i orędowniczki w chorobach oczu


 

Dnia 13 grudnia 2014 roku do kaplicy Szpitala Kolejowego w Katowicach, gdzie Ordynatorem Oddziału Okulistycznego jest Przyjaciel Fundacji, prof. Edward Wylęgała, sprowadzono jedyne w Polsce relikwie świętej Łucji.

 

  

 

 

Ciało św Łucji w kościele św Jeremiasza (St. Geremia) w Wenecji

Powrót do góry